Aktualności

Róża1

„Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;

Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.

 I w życiu, więc i w śmierci należymy do Pana”.

Rz 14, 8-9

Z ogromnym żalem i smutkiem społeczność Przedszkola Publicznego w Połańcu

przyjęła wiadomość o śmierci

Pana Jacka Tarnowskiego Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.

Nie na próbę żył Pan Burmistrz Jacek Tarnowski dla Polski,

dla Połańca, dla swojej Rodziny, dla współpracowników.

Nie na próbę kochał Polskę, Połaniec, jego mieszkańców
i najbliższych. Nie na próbę odszedł – bo na zawsze – od nas żyjących.

Trudno nie docenić ogromnego dorobku i zaangażowania Pana Burmistrza Jacka Tarnowskiego

na niwie opieki, wychowania i edukacji najmłodszego pokolenia.
Jego życzliwość i serdeczność wobec dzieci, ogromne zaangażowanie w życie przedszkola

czyniły z niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną przez najmłodszych.

Zawsze docenialiśmy jego wrażliwość społeczną i moralną, która niejednokrotnie była

dla nas wszystkich przykładem i wzorem do naśladowania.

Rodzinie Zmarłego, najbliższym przyjaciołom, współpracownikom wyrazy szczerego współczucia.

Pamięć o Nim niech trwa…

Wychowankowie z rodzicami, pracownicy i Dyrektor Przedszkola Publicznego w Połańcu

Burzdj1

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Publiczne w Połańcu w listopadzie przystąpiło do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Operatorem akcji był Green Office Ecologic Spółka z o.o. Celem akcji było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.      

W dniach 8-10.11.2021r. w naszych placówkach przedszkolnych trwała akcja zbiórki zużytych sprzętów elektronicznych i elektrycznych (komputery, drukarki, monitory, telefony, sprzęt RTV i AGD, baterie, akumulatory, kable, tusze atramentowe, itp.). Dla pracowników przedszkola  była to duża mobilizacja do działania, a dla rodzin wychowanków na pewno potrzebne porządki domowe. Do akcji zaprosiliśmy również inne placówki i instytucje: Miasto i Gminę Połaniec oraz lokalnych przedsiębiorców. Przed rozpoczęciem akcji wychowawcy przeprowadzili wśród dzieci starszych „lekcję ekologiczną”, aby uświadomić je, jak ogromnym problemem staje się zużyta elektronika, szczególnie składowana w nieodpowiednich miejscach często zagrażających środowisku i zdrowiu człowieka. Pamiętajmy, że jeśli chcemy aby dzieci wykształciły w sobie nawyk dbania o planetę - musimy dawać im przykład postawy i działania ekologicznego.

259132816 195694289394229 5665279730550847291 n

Przekazane urządzenia z placówki przedszkolnej ważyły ponad 1400 kg. To imponujący wynik a w zamian otrzymamy bon, który wykorzystamy na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub zabawek. Dzięki tej akcji rodzice i lokalna społeczność mogła w bezpieczny sposób pozbyć się niepotrzebnego sprzętu na korzyść przedszkola a co za tym idzie na korzyść swoich dzieci. Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę!

Kaniszewska, B. Mika

,,Dobre słowa nie kosztują dużo,
 choć czynią wiele dobrego”.  
Blaise Pascal


Prawdziwej życzliwości nie można kupić, jednak można jej doświadczyć. Życzliwości nie trzeba się specjalnie uczyć, wystarczy ją okazywać. Każdego dnia w domu, w przedszkolu, szkole, w sklepie, na ulicy… Dnia 22.11.2021r. z serdecznymi pozdrowieniami barwnym i hucznym korowodem przybyli do nas uczniowie wraz z opiekunami z Szkoły Podstawowej w Połańcu. Choć na dworze było szaro i ponuro to i tak nie przeszkodziło nam to w spotkaniu się na placu przedszkolnym czy wymianie powitań przez okna placówki. Przyjazne nastawienie naszych starszych kolegów, uśmiechy, miłe słowa i gesty spowodowały, że od razu zrobiło nam się milej na sercu! Natomiast ci najmłodsi okazując wzajemną sympatię podarowali uśmiechnięte słońce rozsyłające dla wszystkich promyczki życzliwości.

258888850 1352276865192693 7007894396075978107 n

Pamiętajmy, że warto pielęgnować życzliwość bo w niej tkwi niesamowita siła. Uśmiech, dobre słowo, pomoc przy drobnych rzeczach, filiżanka ciepłej herbaty, otwarcie komuś drzwi do sklepu to mało, a zarazem tak wiele. Moc jest w TOBIE! Zacznij od dziś!

Pozdrawiamy życzliwie! 😊

B. Mika

UNICEF logo

„Dziecko to mały człowiek, to samoistna jednostka, która zasługuje na szacunek i przestrzeganie jej praw” -  Janusz Korczak, który cenił wartości takie jak: sprawiedliwość, szacunek, godność, piękno, prawdę i miłość do bliźniego, już blisko sto lat temu apelował do wychowawców, rodziców, opiekunów, aby zatroszczyli się o podstawowe prawa dziecka. Jak mawiał „Prawa dziecka przysługują każdemu dziecku niezależnie od wieku, płci, koloru skóry czy narodowości”.

Dnia 20 listopada przypadała 32 rocznica przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka. To wydarzenie ma szczególne znaczenie dla Polski jako inicjatora działań i prekursora prac nad stworzeniem tego najważniejszego na świecie dokumentu chroniącego prawa dzieci.

W piątek, 19 listopada, ubrane na niebiesko dzieci z grupy „Jeżyki” i „Kotki” oraz „Motylki” z Przedszkola Publicznego w Połańcu hucznie obchodziły Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.  Obchody były impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania praw dziecka, zarówno wśród najmłodszych obywateli, jak i dorosłych. Tego dnia nasi wychowankowie poprzez słuchanie wierszy, piosenek, oglądanie filmów, emocjonujące gry oraz inne zabawy odróżniali dobro od zła, uczyli się wartościowania zachowań kolegów i własnych a także przypomniały sobie reguły obowiązujące w grupie ponieważ prawa nierozerwalnie idą w parze z obowiązkami i wzrastającym poczuciem odpowiedzialności. Dzieci z grupy „Kotki” pomalowały na niebiesko mural, który zrobiony z folii malarskiej stanął w sali, młodsze przedszkolaki z grupy „Jeżyki” przygotowały przestrzeń dedykowaną pracom plastycznym prezentującym wybrane, najważniejsze dla nich prawa.  Natomiast jednym z działań grupy „Motylki” było wykonanie „drzewa moich praw”, gdzie uwiecznione zostały na zielonych listkach najważniejsze według przedszkolaków prawa: do zabawy, do odpoczynku, do miłości…  Wychowawcy starali się stworzyć dzieciom warunki by mogły doświadczać co dobre dla nich samych i dla otoczenia, aby dzieci nabyły kompetencje społeczno – moralne umożliwiające im funkcjonowanie w szerszej społeczności.

 

258896285 472421004384870 5082351012092212025 n

 

Ten dzień miał wielkie znaczenie dla naszych przedszkolaków. Dzięki niemu uświadomiły sobie, jak ważne są ich prawa i że mimo iż są mali trzeba je szanować i kochać. Mimo wszystko i bezinteresownie.

N. Nalepa