Aktualności

NOWE 1 Elektorśmieci

Drodzy rodzice !!!

Nasze przedszkole przystąpiło do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny placówka przedszkolna otrzyma bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych.
 Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci!

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

     Termin Akcji: LISTOPAD (szczegółowy termin przekazania i odbioru będzie podany wkrótce)                                             

     Miejsce Akcji: PRZEDSZKOLE

ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI,

MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD,

BATERIE, AKUMULATORY, KABLE,

TUSZE ATRAMENTOWE, ITP.

NIE ODBIERAMY TONERÓW I ŚWIETLÓWEK

 

NOWE 2 Elektorśmieci

 

 

 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną 

oraz zwiększającą się liczbę zachorowań na COVID-19  

przedszkole pracuje w reżimie sanitarnym. 

 

Prosimy rodziców i opiekunów:

1. Obowiązkowe:

- używanie maseczek,

- dezynfekcję rąk;

- zachowanie dystansu.

2. Przyprowadzanie do przedszkola wyłącznie zdrowych dzieci, bez jakichkolwiek objawów chorobowych

3. Na terenie szatni może przebywać maksymalnie 8 (jeden rodzic – jedno dziecko).

4. Rodzicu, przebywaj w szatni krótko max do 5-7 minut.

5. Do przedszkola dzieci nie mogą przynosić zabawek, jedzenia, słodyczy, napojów i wody oraz innych przedmiotów.

6. Przypominamy o przyprowadzaniu dzieci w godzinach od 6.00 do 9.00.

 

   Przestrzeganie w/w zasad uchroni nas wszystkich przed zakażeniem.

        W 2019 roku Przedszkole Publiczne w Połańcu złożyło wniosek aplikacyjny projektu “We open the window towards the world” w programie Erasmus +. Projekt otrzymał grant, dzięki któremu dziewięciu pracowników przedszkola uczestniczyło w zagranicznych kursach, językowych i metodycznych, które udoskonaliły kompetencje merytoryczne nauczycieli i tym samym wpłynęły na europejski wizerunek, poprawę jakości nauczania i prestiż naszej placówki.

IMG 20210209 101148

Cele projektu obejmowały:

  • poznanie innowacyjnych metod związanych z wprowadzeniem nauki języka angielskiego do codziennej aktywności grup przedszkolnych;
  • poznanie nowych technologii i aplikacji edukacyjnych oraz sprawniejsze wykorzystywanie mediów społecznościowych w procesie edukacji oraz w kontaktach z rodzicami;
  • opracowanie strategii wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania dzieci w różnych grupach wiekowych;
  • podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce oraz wzmocnienie ich motywacji do doskonalenia umiejętności zawodowych przez przykład samodoskonalenia;
  • pozyskanie nowych pomocy dydaktycznych oraz promowanie dzielenia się pomysłami i materiałami dydaktycznymi;
  • rozpoczęcie współpracy międzynarodowej poprzez nawiązanie kontaktów z przedstawicielami zagranicznych placówek oświatowych i zbudowanie relacji osobistych z pedagogami z innych krajów, aby wymieniać się doświadczeniami zawodowymi i w przyszłości zorganizować wspólne projekty edukacyjne.

W Przedszkolu Publicznym w Połańcu ciekawy jest każdy dzień, jednak szczególnie atrakcyjne są te, w których organizujemy dla naszych milusińskich i ich Rodziców imprezy i uroczystości. I tak właśnie było 20.10.2021r., gdzie nasza społeczność przedszkolna uczestniczyła w kreatywnym, plenerowym konkursie rodzinnym o tematyce ekologicznej pt. „DRZEWO W RAMCE”.

głowne 2

To wyjątkowe działanie zrealizowaliśmy z inicjatywy Działaj Lokalnie, w ramach projektu „Las tlen produkuje i przedszkolaków raduje” - dzięki udziałowi w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2021r.” (Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Aktywizacji i Rozwoju).

Miejscem tego niezwykłego wydarzenia był plac przy Kopcu Kościuszki w Połańcu. Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody, wdrażanie do pracy w zespole, integracja środowiska przedszkolnego a także zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zadanie polegało na ułożeniu kompozycji drzewa w ramce z materiału przyrodniczego leżącego na ściółce, zebranego na wspólnym rodzinnym spacerze po lesie. Dzięki pomysłowości dzieci oraz zaangażowaniu ich rodziców powstały znakomite i zachwycające dzieła sztuki - artystyczne, bajkowe, przestrzenne. „Drzewa w ramkach” można było podziwiać wzdłuż chodnika prowadzącego na Kopiec. Jury w składzie dzieci, Pani Dyrektor A. Kaniszewskiej oraz pięknej Pani Jesieni - przyznało wszystkim uczestnikom I miejsca. Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami, grami i kolorowankami. Serdecznie gratulujemy!!!

Dodatkowymi atrakcjami spotkania były zabawy ruchowe poprowadzone przez nauczycielki: Panią Jesień - E. Wojnarowską oraz Panią M. Mikodę, J. Kuś-Mazur i A. Wróbel. Po stworzeniu pięknych prac czekała na wszystkich jeszcze jedna nagroda - gorący poczęstunek – herbatka i kiełbaski z ogniska, które bardzo wszystkim smakowały.

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim rodzinom za udział w wydarzeniu oraz wesołą zabawe.

Beata Mika 

Głowne 1

 

 

 

„Nie zwlekaj proszę, bo szkoda czasu

i na wycieczkę ruszaj do lasu (…)”.

                                        B. Forma

 

W dniu 19.10.2021r. w  ramach dalszej realizacji projektu „Las tlen produkuje i przedszkolaków raduje” starszaki z Przedszkola Publicznego w Połańcu wzięły udział  w warsztatach leśnych pt. „Las to tlen i życie”. Fantastyczne zajęcia w lesie okalającym Kopiec Kościuszki w Połańcu poprowadziła Pani Joanna Drożdżowską - Leśnik z Nadleśnictwa Staszów.

Z inicjatywy Działaj Lokalnie - Przedszkole Publiczne w Połańcu od września realizuje projekt konkursowy „Działaj Lokalnie 2021r.” z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Aktywizacji i Rozwoju.

Celem plenerowych warsztatów leśnych było uświadomienie dzieciom ogromnego znaczenia lasu. Można śmiało stwierdzić, że była to swoista lekcja świadomości przyrodniczo-ekologicznej na świeżym powietrzu. W trakcie warsztatów, dzieci mogły utrwalić pewne informacje oraz znacznie wzbogacić swoją wiedzę. Pani Leśnik przypomniała dzieciom czym jest las oraz jakie są jego rodzaje. Podczas spotkania nie zabrakło informacji na temat zwierząt żyjących w lesie, ich śladach i zwyczajach, jak również o darach jakie daje nam to miejsce. Pani Leśnik opowiedziała o roślinności występującej w lesie, przypomniała jak należy się w nim zachowywać oraz jak o niego dbać. Szczególną uwagę prowadząca zwróciła na rolę lasu w produkcji tlenu niezbędnego do życia. Przedszkolaki mogły również zobaczyć jak wiele rzeczy produkuje się z drzewa. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały tych opowieści oraz brały w nich aktywny udział, wykazując się przy tym dużą wiedzą. Niemałe zainteresowanie wzbudziły przygotowane przez Panią Leśnik ilustracje, obrazki jak również naturalne okazy. Warsztaty upłynęły w świetnej atmosferze i bez wątpienia znacznie poszerzyły wiedzę o środowisku naturalno-przyrodniczym a także podniosły świadomość prozdrowotną i ekologiczną  naszych przedszkolaków.

                                                                                                                            P. Mazur

PP.2.Leśnik

 

PP Leśnik