Dokumenty

Informujemy rodziców, że opłaty za przedszkole można dokonywać
wyłącznie bezpośrednio na konto bankowe:

Urzędu Miasta i Gminy Połaniec - Przedszkole Publiczne

74942500080001003820000004

Wszelkie informacje o wysokości opłat będą wysyłane drogą e-mail na wskazany przez rodziców adres e-mail.

Każda dokonywana wpłata powinna zawierać informacje:

 imię i nazwisko dziecka,

nazwa grupy przedszkolnej,

wyszczególnienie miesiąca należności,
kwotę za żywienie.

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22

w wysokości 50zł – można wpłacać w dwóch ratach po 25 zł

na konto Rady Rodziców

w Banku Spółdzielczym: Nr konta 60 9425 0008 0085 7095 2004 0001

 

I rata 25 zł do 30 listopada

II rata 25 zł do 30 stycznia