Dokumenty
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W POŁAŃCU

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W POŁAŃCU

 
REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W POŁAŃCU

REGULAMIN ORGANIZACJI SPACERÓW I WYCIECZEK OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W POŁAŃCU 


 
Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego obowiązujący od 01.09.2019r.

Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego obowiązujący od 01.09.2019r.

 

 
RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), Publiczne Przedszkole w Połańcu w związku z przekazaniem danych osobowych Pana/Pani oraz Dziecka informuje że:

więcej
 
STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POŁAŃCU 2018

Statut Przedszkola Publicznego w Połańcu stan na 01.01.2018r. 

 
Ogłoszenie Rada Rodziców 2018/19

Składka na Radę Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Polańcu Filia Nr 1  ul. Żapniowska 1 

w roku szkolnym 2018/ 19 w wysokości 50zł

można wpłacać w dwóch ratach po 25 zł na konto Rady Rodziców

Nr konta 08 94250008 0000 0563 2004 0003

 
Informacja o sposobie i terminach płatności

Informujemy rodziców, że opłaty za przedszkole można dokonywać
wyłącznie bezpośrednio na konto bankowe:

Urzędu Miasta i Gminy Połaniec - Przedszkole Publiczne

74942500080001003820000004

Wszelkie informacje o wysokości opłat można otrzymać w sekretariacie przedszkola, u wychowawców w poszczególnych grupach oraz drogą e-mailową na wskazany przez rodziców adres e-mail.

Prosimy rodziców o podawanie adresu e-mail na oświadczeniach dostępnych w sekretariacie.Ze względu na ochronę danych osobowych informację o wysokości
opłat poszczególnych dzieci nie będą udzielane telefonicznie.

Każda dokonywana wpłata powinna zawierać informacje:imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej, wyszczególnienie miesiąca należności, kwotę za żywienie.

Wpłaty za świadczenia przedszkola należy dokonywać do 10 każdego miesiąca z góry za każdy miesiąc.

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

 

Pełna wersja rozporządzenia TUTAJ.

 

 
Nowa podstawa programowa

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. (poz. 895)

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

więcej
 
SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W POŁAŃCU

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA 

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  W  POŁAŃCU 

 

 

więcej
 
« 1 2 »